จองที่ร้าน Ginza Sky Lounge

【Regarding reservation】
■ The 15th floor is a restaurant. Please elevator up to the 14th floor and upstairs to the 15th floor. please note that.
■ Reservations for cafe use only are not accepted.
■ Although there is no dress code, we do not accept visitors with tank tops, half pants, sandals.
■ Customers with allergic ingredients please fill in the box at the bottom of the page.
■ The item price is the amount including the consumption tax. There are also items that cost service fee (10%) separately.
60 ปีและมากกว่า
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please fill out customers with allergic ingredients.
【¥1,620Dessert Plate】 · 【Platinum Ranch Plan】 · 【Anniversary Plan】 · 【Premium Memorial Day Plan】 · 【Birthday Plan】 Customers who wish to order please fill out the contents of the message plate.
Example sentence "Happy Birthday 〇〇" or "〇Th Wedding Anniversary 〇〇"

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.