จองที่ร้าน GINZA KUKI

How about having a little extravagant lunch at a Kaiseki restaurant? We have started to take out the seasonal lunch "Yukiyanagi" where you can enjoy seasonal ingredients. A well-balanced assortment of simmered dishes with an elegant taste that focuses on dashi, grilled dishes that shine with craftsmanship, and fried food that makes the most of the taste of the ingredients. Little by little various tastes. Please enjoy with seasonal cooked rice. * ¥ 3,000 (excluding tax) Please contact us for budget and details. * Please make a reservation 3 days in advance.
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have allergic ingredients, please fill in.
If you would like a message plate for celebration, please fill in the contents.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.