จองที่ร้าน GRAN CYBER CAFÉ BAGUS 渋谷文化村通り店

Thank you for using this service. GRAN CYBER CAFÉ BAGUS Shibuya Bunkamura Dori store web reservation form. [Reservation method] ①. Reservation application Please select the desired course after agreeing to the "Notice from the store", the number of people, the date and time, and the category (details below). <Category details> ■ Booth seats (semi-private room) ・ Flat seats: Cushioned tatami room type ・ Reclining seats: Loose chairs with backrests ・ High back seats: Chairs suitable for business work ■ Completely private rooms (soundproof) ・Private room: Flat seats in a completely private room with a lockable door ・ Theater room: Completely equipped with a large screen and projector * Smoking seats can only be used with "heat-not-burn tobacco" * A separate smoking area where you can smoke "paper-wrapped tobacco" Preparation ②. Enter "Reservation information" and press the "Confirm" button. ③. Reservation confirmed A reservation completion email will be sent to the email address you entered. Click here for usage guidance for first-time customers Regarding infectious disease control, all of our employees thoroughly manage hygiene and health and operate. We will take all possible measures to prevent the spread of infection so that our customers can use it with peace of mind. We appreciate your understanding and cooperation in the following efforts. About infectious disease countermeasures Please do not hesitate to call the store for dates, numbers, and other inquiries that cannot be selected on this reservation form. TEL 03-5459-2425
13 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.