จองที่ร้าน 322 Sowol-ro

※ Online Reservation Notice ※
- Reservations can be made at least two peoples and more.
- Additional discounts cannot be applied such as Fitness center membership or Credit card discounts programs when booking advance payment products.
- Online booking in progress is possible until 24 hours prior to use time-based.

#Teppan
Teppan offers exclusives and personal culinary experiences not suitable for children under 12 years old.

#Steak House Weekend Brunch
- Adult: Junior high school student or over 13 years old.
-Children: 48 months or older & elementary school students or children under 12 years old.

# According to international standard food safety management system (ISO 22000), any of external food products cannot be brought in our restaurants. (Including Cake)

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.