จองที่ร้าน HANAGOYOMI TOKYO - HOTEL RYUMEIKAN TOKYO

▶If you would like to use a private room, please select “private room seat” from the category and menu.
▶For allergy information and requests, please fill in the request column at the bottom.
▶If you do not contact us and arrive late, we may not be able to hold your seat.
▶All seats are no-smoking.
▶If you make an online reservation, the 10% service charge will be waived.
▶We accept online reservations up to 2 days in advance. After that, please make reservations by phone.
TEL:03-3271-1135
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

For allergy information and requests, please fill in the request column at the bottom.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป