จองที่ร้าน HATSU

▶ Please acknowledge it will take more than 2 hours 30 minutes for course cooking.

▶A cancellation fee and person's decrease need 100 % of course cost in the day and previous day.

▶A cancellation fee and person's decrease need 50 % of course cost two days before.

▶ As regards the specification of the seat, we may not be able to comply with your request, so please be forewarned.

▶ If you can not contact us after 30 minutes of reservation Please be sure to contact us if you are late as it may be treated as cancellation treatment.

▶ Please contact the store directly when booking for more than 6 people. Inquiries by phone: 06-6344-3831

การร้องขอ

If you are not good at foods or allergies, please fill in the foods, broth and number of people.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.