จองที่ร้าน Sushi Tomozuna - Hilton Fukuoka Sea Hawk

▶ The menu might change without advance notice depending on availability.
▶ Please be informed your meal request including birthday, entertainment, etc and food allergy matter in advance.
▶ Four private rooms with 28 seats are available.
▶Price inclusive of taxes and service charge.

Room type:
RoomA、B for 6 to 12 people is available;
10,000 yen (Svc & Tax Incl.)(lunch) /12,500 yen (Svc & Tax Incl.)(dinner)

RoomC、D for 4 to 8 people is available;
6,500 yen (Svc & Tax Incl.)(lunch) /10,000 yen (Svc & Tax Incl.)(dinner)

When you need to cancel booking, please refer to the following.
- Online cancellation is accepted 2 days before the event.
-Please give us direct call on the cancellation for the day.

การร้องขอ

Please fill in the age of the child and the number of people.
Please let us know if you have any food allergies.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.