จองที่ร้าน Chinese Restaurant Dynasty - Hilton Nagoya

▶Please inform us regarding your reservation purpose (birthday, business meeting, etc.) and any food allergies.
▶Please kindly note that it may not always be possible for us to meet your request for specific seating.
・Each plan is priced per person. We accept from more than 2 people.
・Please make a reservation for the same plan for all groups.
・Children under 6 years old will only have a seat, so please order separately.
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

お子様の年齢をご記入ください。
If you are a member of Hilton Honors, please let us know your member's stauts and number (9-10 digit).
If not, please input as N/A.
(Example) Gold 123456789

【DINE LIKE A MEMBER】
SAVE UP TO 25% OFF FOOD AND DRINKS, PLUS EARN 500 BONUS HONORS POINTS
If you’re already a Hilton Honors member, simply show your membership to one of our team to get up to 25% off* your entire food and drink bill today.
Not a member? Well, what are you waiting for?
Join now to enjoy this limited period access to the Hilton Honors offer and more exclusive privileges.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.