จองที่ร้าน In Place 3-3 (All Day Dining) / Hideaway 3-3 (Bar) - Hilton Nagoya

▶Please inform us regarding your reservation purpose (birthday, business meeting, etc.) and any food allergies.
▶Please kindly note that it may not always be possible for us to meet your request for specific seating.
・Each plan is priced per person.
・Please make a reservation for the same plan for all groups.
・Children under 6 years old will only have a seat, so please order separately.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please enter the age of the child.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.