จองที่ร้าน Marble Lounge - Hilton Tokyo

【Hilton CleanStay Measures for our restaurants & bars】
・Please keep a distance from other guests who are not a part of your group.
・All our staff will be serving you with masks and gloves on.
・Please sanitize your hands before entering the restaurant.
・Please put on your masks when you are not seated at your table.
・We reserve the right to refuse admission to guests who are not feeling well or have a fever.


▶ Any uninformed reservations past 30 minutes from reserved time, or reservations that are for reselling will be considered as cancellation of reservation.
▶ Please kindly understand that there may be media shooting without announcement.
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you are allergic to foodstuffs please fill in the requested field.
どの媒体をきっかけに、このプランに興味を持ちましたか?

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.