จองที่ร้าน Beer Garden - Hilton Tokyo

- For parties of 25 people or larger, please contact us for reservations.
- It is prohibited for customers under 20 years old to drink in Japan. Customers below 18 years old have to be accompanied by an adult.
- Beer Garden will be closed on days with unfavorable weather conditions.
- Last entry is until 22:00.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.