จองที่ร้าน Poolside Restaurant - Hilton Tokyo Bay

Venue: B1 "Garden Pool" Poolside
※ You can not play in the pool ※

Period: Monday, July 1, 2019 to September 16
Operation hours: <weekdays> 17:30 to 21:00 (2-hour system, final receptionist 20:30) <Saturdays, Sundays and holidays and August 13-16 (2 part 2 hour system)> 17:30-19:30 / 20:00-22:00

※ The following schedule will be closed for business including private party holding. (Please note that there is a possibility of change.)
July: 4th(Thursday), 8th (Mon), 11th (Turs), 14th (Sun), 16th (Tue), 18th (Thursday) August: 1st(Thursday), 2nd (Fri) 9th (Fri) September: 6th (Fri), 12th(Thursday) ※ Aqua terrace in the garden pool at rainy weather and bad weather

Contact: Restaurant Department 047-355-5000
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.