จองที่ร้าน Hormone Daisuki

**Cancellation**
・Although you are able to cancel your reservation from the internet, we appriciate that you call us for a cancellation directly.
・We will ask you for 100% of course price as a cancellation fee when you don't come without cancel.
・A cancellation fee will be 100% of course price when you cancel after five o'clock on the day on weekdays, or after four o'clock on weekends.
・Please call us in advance if you will be late.
If you don't call us, unfortunatelly we will cancel your reservation.
**Transaction settlement system using Debit Card**
・As you reserve with Debit Card, the amount of money will be withdrawn from your account.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.