จองที่ร้าน ITOCHU SDGs STUDIO RESTAURANT Hoshino Kitchen

・Reservation can be made from 2 months in advance. Reservation only valid after 4pm.
*Please visit directly during lunch time.
・If you would like to make a reservation for 9 people or above, please contact us at restaurant or by phone.

【About Chartered Use】
・Chartered use is available for 30 people or above.
・Minimum Guaranteed Fee: 120,000JPY~
*Minimum guaranteed fee changes depending on dates and periods.
*Please inquire us by the following email for further information.
hoshinokitchen@transit-web.com

・Regular holidays: Mondays (Mondays which are national holidays open, and closed on the next business days)
・If you have any food allergies or special requests about food, please write down the details on REQUESTS below, and kindly remind our staff on the day when you visit.
・Menus may change depending on situations.
・No smoking on premises.
・Tables cannot be designated.
12 ปีและต่ำกว่า
2 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.