จองที่ร้าน Char Restaurant & Rooftop Bar - Hotel Indigo Bangkok Wireless Road

▶ทางร้านอาหาร อาจจะไม่สามารถระบุโต๊ะที่นั่งสำหรับการสำรองที่นั่งของท่านได้
▶กรุณาระบุวัตถุประสงค์การสำรองที่นั่งกับทางร้านอาหาร (วันเกิด, การพูดคุยธุรกิจ ฯลฯ)
▶หากคุณมีข้อมูลการแพ้อาหาร กรุณาระบุในข้อมูลการสำรองที่นั่ง
▶ราคา ยังไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บ 7%
▶เมนูอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่ทางร้านอาหารกำหนด กรุณาติดต่อร้านอาหารโดยตรง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
▶หากมีข้อสงสัย มีการเปลี่ยนแปลง หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองที่นั่ง เวลา และ/หรือ จำนวนผู้ที่มารับประทานอาหาร กรุณาติดต่อที่โทร. +66 (0) 2 207 4999

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.