จองที่ร้าน Hotel Koe Tokyo Lounge

・Please note that the seat specification may not meet your request.
・If you can not get in touch after your reservation time is 0 minutes, you may not be able to cancel your reservation, so please contact us if you are late.
・Please contact the store directly when booking for more than one person. Telephone inquiries
notice
>Please prepare a credit card at hand because it will be prepaid.

การร้องขอ

Please fill in if you have any allergens.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.