จองที่ร้าน Langlands Restaurant & Bar

Welcome to Langlands Restaurant & Bar.

Lunch & Dinner Bookings can be made anytime and are bookable from 12:00pm to 3:00pm and 5:00pm to 10:00pm daily

Langlands Bar is open from 12:00pm to Late Daily. Please note: bookings are not required for the bar as it is walk-in basis only.
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

CONSUMER ADVISORY: Please let us know in advance if you have any allergies or dietary requirements.
Whilst we will do our best to accommodate your request, items on our menu may contain or come into contact with lupins, soy, crustaceans, mollusca, eggs, fish, flour, milk, peanuts, sulphites, tree nuts and sesame seeds.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป