จองที่ร้าน Cafe - Hyatt Regency Hong Kong, Sha Tin

Please select total number of guests in your party with kids inclusive.
Please mention in special requests field if high chair is required.

Children buffet pricing:
-Below 6 years old: Complimentary buffet for the child. Each paying adult can bring a maximum of one child.
-6 to below 13 years old: 50% off on regular adult buffet price.
-13 years old or above: Regular adult buffet price.

Special requests and seating are subject to availability.
Table reservations are held for a maximum of 15 minutes from the reserved time.

Online booking is available 60 days in advance.
Should you need further assistance, please contact us on +852 3723 7952 or e-mail fbbookings.shatin@hyatt.com.
65 ปีและมากกว่า
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป