จองที่ร้าน Hugo's - Hyatt Regency Hong Kong, Tsim Sha Tsui

Dress Code:
Lunch and Dinner - Smart casual(No beach sandals, open toe shoes, slippers, sleeveless T-shirt and shorts for gentlemen)
Brunch - Casual(No beach sandals, open toe shoes, slippers, sleeveless T-shirt for gentlemen)

Complimentary free car parking would be offered at Basement 3 floor at K11 Art Mall.

Table reservations are held for a maximum of 15 minutes from the reservation time. Should you need to change or cancel your reservation, please contact us on +852 3721 7733 or e-mail honhr.hugos@hyatt.com.

All prices are in Hong Kong Dollars and subject to 10% service charge based on original price.

In case of any disputes, the decision of Hyatt Regency Hong Kong, Tsim Sha Tsui shall be final.

If you have any concerns regarding food allergies, please let us know prior to ordering
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน