จองที่ร้าน Attic Restaurant & Bar - Hyatt Regency Phnom Penh

Please inform us of any food allergies or special dietary requests at the time of booking.

For bookings of more than 10 persons, kindly contact us at phnompenh.regency@hyatt.com.

Please note that table(s) will be held for 15 minutes from time of reservation. Kindly contact Restaurant Reservations Hotline directly at +855 23 600 1234 should there be any changes to your timing.

The dress code is smart casual – no slippers or singlets.
60 ปีและมากกว่า
6 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน