จองที่ร้าน Jivapita Spa - Hyatt Regency Phnom Penh

For special request, kindly contact us at phnompenh.regency@hyatt.com.

Please note that the treatment(s) will be held for 15 minutes from time of reservation. Kindly contact Spa Reservations Hotline directly at +855 23 600 1234 should there be any changes to your timing.

The dress code is smart casual – no slippers or singlets.
60 ปีและมากกว่า

การร้องขอ

Prefer Single Room or Couple Room
Prefer therapist gender?

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน