จองที่ร้าน French Restaurant Cuisine[s] Michel Troisgros - Hyatt Regency Tokyo

・ Visiting of the children, we have been more than elementary school students.
・Private room of the reservation, available by phone.
・The man we recommend to wear a jacket.
・The contents of the reservation, you might get a cancellation fee.
โปรดเลือกเวลาในโซนเวลาท้องถิ่นของร้าน

การร้องขอ

If the child is attended please let us know the number of people and age below the demand column.
- Visiting of the children, we have been more than elementary school students.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.