จองที่ร้าน French Restaurant Cuisine[s] Michel Troisgros - Hyatt Regency Tokyo

・For gentlemen, jackets or collared shirts are preferred.
・Pre-schoolers are not admitted except a private room.
・Cancellation charges may apply.
・We accept private room reservations by phone.
・Please note that menu may change without notice.

การร้องขอ

特別な食事の最後を飾るデザートのお皿に、お祝いや感謝の気持ちをお書きします。
ご希望の方は以下よりお選びいただき、下記ご要望欄に数量をご記入ください。
*名入れや、英語、日本語もご相談ください。
If the child is attended please let us know the number of people and age below the demand column.
- Visiting of the children, we have been more than elementary school students.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.