จองที่ร้าน Ichiran Shinjuku Kabukicho

When you arrive at the shop at the designated tie, we will give you priority seating.
(But seats are not reserved)

●Credit card payment only. Reserve your seat through this form upon payment.
●If bringing extra guests, we will try to seat your party together at the same time but not guaranteed.
●For cancellations or changes in reservation purchase, please follow these protocols:
・We do not accept e-mail or phone requests for cancellations or changes.
・When changing reservations, please cancel your previous reservation and place a new reservation online.
・We do not accept cancellations or changes on your reservation day of your reservation date.

Day of your reservations
・Please show your email reservation confirmation or your reservation confirmation screen on your phone to one of our staffs.

We look forward to seeing you soon!

การร้องขอ

How did you hear about "ICHIRAN'S Priority Seating Service"?

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.