จองที่ร้าน Imperial Treasure Fine Teochew Cuisine (Guoco Tower)

DIETARY REQUIREMENTS
Please inform us of any food allergies or special dietary requirements, by listing them under “REQUESTS” column. We will try our best to accommodate your request, subject to restaurants’ rules and regulations.

RESERVATION
The restaurant will secure your table reservation for up to 15 minutes from the reservation time before releasing it for use by other customers.

SEATING ALLOCATION
Lunch Booking:
- 1 pax to 4 pax Dining: 1 hour to 1 hour and 15 minutes seating allocation time
- 5 pax and above Dining: 1 hour and 15 minutes to 1.5-hour seating allocation time


Dinner Booking:
- 1 pax to 4 pax Dining: 1.5-hour seating allocation time
- 5 pax and above Dining: 1 hour and 45 minutes seating allocation time


Thank you and we look forward to serving you at Imperial Treasure.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.