จองที่ร้าน Imperial Treasure Fine Teochew Cuisine (ION Orchard)

DIETARY REQUIREMENTS
Please inform us of any food allergies or special dietary requirements, by listing them under “REQUESTS” column. We will try our best to accommodate your request, subject to restaurants’ rules and regulations.

GROUP BOOKING
For bookings of more than 7 guests, kindly contact the restaurant of Imperial Treasure Fine Teochew Cuisine (ION Orchard) directly via +65 6736 2118. Our service staff will pleasantly assist you with the booking.

RESERVATION
The restaurant will secure your table reservation for up to 15 minutes from the reservation time before releasing it for use by other customers.

SEATING ALLOCATION
Lunch Booking – 1.5-hour seating allocation time
Dinner Booking – 2-hour seating allocation time

Thank you and we look forward to serving you at Imperial Treasure.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.