จองที่ร้าน Jinnanken

This is the restaurant reservation page for Jinnanheon.
Please feel free to contact us for more information.

Please note that if you do not contact us after the appointment time on the day of your visit, it will be considered a cancellation and we may show you to another customer.
Please let us know the purpose of the meeting (birthday, business entertainment, etc.) and any food allergies.
Please note that we may not be able to meet your request for a seat.
Cancellations can be made either by calling the store or by using the URL where you made the reservation.
If you are not able to reach us, please take a moment to call us back.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.