จองที่ร้าน Jinnanken

This is a restaurant reservation page for Jinnanken. We also accept New Years party reservations. We will also support charter. Please do not hesitate to contact us. ▶ Please note that if you do not come to the store or contact us even after the reservation time on the day, it will be considered as cancellation and you may be guided to other customers. ▶ Please let us know the purpose of the dinner (birthday, entertainment, etc.) and food allergies. ▶ Please note that we may not be able to meet your request for seat selection. ▶ Cancellation notices are accepted either by the URL where you made your reservation or by telephone to the store. ▶ If there are many inquiries and the telephone does not go down, sorry for your inconvenience, but please wait a while and try again.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.