จองที่ร้าน Stock.Room - Kimpton Maa-Lai Bangkok

• Please let us know if you are celebrating any special occasion, have any food dietery or any allergies, baby chair requirement.
• Please also kindly note that all the price shown are subject to consumption tax 7% and 10% service charge.
• Reserve the table for 30 minutes.

### Child policy- Escape allow for kids ### Dress code Smart Casual###
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.