จองที่ร้าน Is there anyone who has any allergy or ingredient don't prefer to eat?

▶ We have only course menu. Please reserve Omakase course in advance.
▶ Please let us know if you have food allergies or special occasion.
▶ Please let us know in advance if you are going to be late for your reservation time. If you were late more than 30 minutes without contact, you will be viewed as cancelled.
▶ All prices are subject to 10% service charge and applicable Government tax.
▶ Kindly be informed that In observation of the Buddhist day, the sale of alcoholic beverage has been suspended.
60 ปีและมากกว่า
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Do you have any special occasion such as birthday or anniversary?
Please let us know about your special occasion. If we can help you something, please ask us freely.
สิ่งใดที่คุณต้องการเคาน์เตอร์หรือห้องส่วนตัว?

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.