จองที่ร้าน PARTY Terrace Seafood Grill Garden

▶ Please note that the seat selection may not be compliant with your request.
▶ If you are late for more than 30 minutes from the time of reservation, please be sure to contact us as we may cancel your reservation.
▶ Please understand that there is a possibility of discontinuing the business in the strong wind, rainy weather etc.
▶ In case of cancellation, we will judge by 9 o'clock on the day and we will contact you by phone. For that reason, please fill in the number that makes contact easily.
In case of cancellation, we will be able to guide you if there is room in the second floor SMILE restaurant, we would be pleased if you can talk with us.
65 ปีและมากกว่า
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have any allergies, or foods you can not eat please specify.
アレルギー、または食べられない食材などがございましたらご記入ください。

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.