จองที่ร้าน Edition Koji Shimomura

October Holidays;14(mon),23(wed),28(mon) Nov Holidays;4(Mon),11(Mon),18(Mon),24(Sun) Dec Holidays;2(Mon),10(Tue),18(Wed),26(The),31(Tue)For reservations of 5 people or more (or reservations for private rooms), please contact us by phone. Also, I am very sorry, but children under the age of 8 are not allowed. Please fill in if you have any allergy or food that you are not good for. A few days prior to booking, you may receive a confirmation phone or a short mail. &lt;Dress code&gt; Smart casual (Please refrain from visiting T-shirts, shorts and sandals.) ★ Homepage is here ★ <Cancellation Policy> Please inform me of the cancellation of the reservation and the change of the number of people by the day before.
Cancellation on the day, and if the number of people decreases on the day, the fee for the course you ordered x 100% of the number of persons + Consumption tax will be charged as the cancellation fee.

การร้องขอ

Please fill in if you have allergenic ingredients or poor ingredients. Example) oyster etc
Message plate If you wish, please fill in the content of the message.
Please tell me the name of the hotel and reservation person that you can stay.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.