จองที่ร้าน Regina - Kyoto Tower Hotel Annex

▶ 〇 〇 For more than a person's reservation please call the store directly.
▶ Please fill out the allergy information and request in the request column below.
▶ We ask for changes etc until the day before. Cancellation without prior permission will be charged a cancellation fee.
▶ If you do not contact us even after the arrival time of the day you may be unable to secure your seat.
▶ Reservations from the Internet are accepted up to the day before the use day. Reservations on the day will be received directly by phone.
Store phone number: 〇 〇 0
60 ปีและมากกว่า
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

ご予約のきっかけを以下よりお選びください。
アレルギーの有無についてお答えください。
アレルギー有とお答えいただいた方は、お手数ですが、
ご予約完了画面もしくはご予約完了後にお送りするメールに記載されているURLまでアクセスしていただき、アレルギーの詳細をご入力ください。

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.