จองที่ร้าน La Madonna

Please note that we do not enforce seating times on our bookings unless otherwise notified.

Please inform us of dietary requirements/food intolerances upon booking.

Please note groups of 8 guests and above are required to partake in our $82 Per Person "Mangiare" Menu.

If you encounter any issues during your reservation, please feel free to contact the restaurant at +61 3 9118 3352.
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.