จองที่ร้าน L'ARGENT

■Your seat may not be assigned. In that case, please forgive me.
■Please be careful that if you late over 30minutes, we may cancel your reservation
■For your reservation over the 7 persons more, please call us directly.

Our phone number : 0362806234
10 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please fill in if you have any food allergies. If you none, please write “none”

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.