จองที่ร้าน Lawry's The Prime Rib Akasaka

<< Information on business hours (reception hours) >>

★ Business hours ★
● Lunch
・ Mon-Fri 11: 30-15: 00 (LO14: 00)
・ Saturdays, Sundays, and holidays 11: 00-15: 00 (LO14: 00)
● Dinner
・ Monday-Sunday 17: 00-22: 00 (LO21: 00)
* Business hours may change depending on the situation.

★ Take out ★
● Reception time 10: 00-19: 00
● Delivery time 11: 30-20: 00
* No delivery from 15:00 to 17:00

If you have any questions, please contact us by phone. TEL: 03-5545-1429

การร้องขอ

If you have any allergies, please let us know.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.