จองที่ร้าน LEEN'S Bluewaters

* Your table reservation is booked for 1½ hour experience.
* Please note that we may be unable to accommodate your requests for specific seating.
* Please ensure you arrive within 15 minutes of your reservation time.
* Late arrival more than 15 mins may lead to cancellation of your reservation.
* Please note that the cancellation should be made 24 hrs. before the date.
* If your booking is for more than 10 pax, please call us directly.
* We reserve the right to refuse entry at all times.

การร้องขอ

Do you have any dietary restrictions?

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.