จองที่ร้าน La Fete Hiramatsu

・Online reservation is available up to two months ahead of the same date.
・For reservations more than two months ahead, for more than 10 people or for special requests, please call the restaurant.

【La Fête Hiramatsu Tel.06-6233-1139】
・Open everyday

■CANCELLATION POLICY
We value the ingredients that our growers produced for us. If you wish to cancel your reservation, please contact us at least 48 hours prior to your reservation time, otherwise a cancellation fee will be charged.

Cancellation 48 hours before the reservation time
▶▶50% payment of the meal will be charged from your registered credit card.

Cancellation 24 hours before the reservation time or no-show
▶▶100% payment of the meal will be charged from your registered credit card.

・For seat reservations, cancellation fee will be charged against the minimum course price offered at the restaurant at the time of the reservation.
・For parties of 20 guests or more, we have another cancellation policy. Please inquire the restaurant.

<NOTES>
・If you have any food allergies, please let us know in advance.
・For changes or cancellations, please call the restaurant.
・Please kindly note that we cannot guarantee any particular table.
・In order to offer the best ingredient of the day, please note that the menu is subject to change.
・If you are with children, please inform children’s age in the remarks column.

การร้องขอ

 If you have any allergy in food or food you do not eat, please kindly inform us.
Please let us know if you have various member's cards. * Multiple special offers and benefits cannot be used together. note that. * The "Hiramatsu Member's Card", which collects points common to restaurants and hotels nationwide, is issued at stores. If you wish, please tell the staff.
Please let us know if you would like to use a ticket such as "Hiramatsu Common Meal Ticket".

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.