จองที่ร้าน LUAU Aloha Table with Gala Banquet

[Business Hours]
  All days 11:30 - 24:00 (Food L.O. 23:00, Drink L.O. 23:30)
 The reservation of more than 11 people will be taken as a course only.
 Reservations for 21 people or more are available by phone.
 TEL:052-243-2777.

[Notes]
Please note that dinner time seating is limited to two hours from the time of your reservation. Thank you for your understanding in advance.
Please be sure to let us know if you are late, as we may have to cancel your appointment if we cannot get back to you after 15 minutes.
Please make a reservation on the website until 5:00 p.m. on the day of your choice. After that, you can call us.

We do not accept reservation of seats.
Please note that it is not possible to move your seat once you are seated.
In case of rain, terrace seats are not available and may be cancelled.
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.