จองที่ร้าน มหานคร รูฟท็อป บาร์

➢ มหานคร รูฟท็อป บาร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการระบุโต๊ะที่นั่ง
➢ มหานคร รูฟท็อป บาร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลิกการสำรองที่นั่งล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อท่านลูกค้าได้ภายในเวลา 20 นาที หลังจากเวลาที่ทำการจองไว้
➢ กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าแตะ หรือชุดกีฬา เข้าใช้บริการ
➢ สำหรับท่านสุภาพบุรุษ ไม่อนุญาตให้สวมเสื้อยืดแขนกุดและกางเกงขาสั้น เข้าใช้บริการ
➢ ราคาทั้งหมดที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการ 10%
➢ งดให้บริการเครื่องดื่มที่มึแอลกอฮอล์ทุกชนิดในวันสำคัญทางพุทธศาสนา

การร้องขอ

Kindly inform us your dietary requirement.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.