จองที่ร้าน Chatterbox

Thank you for choosing Chatterbox as your preferred dining destination.

Please take note of the following:
- All reservations are only held for 15 minutes.
- Kindly inform us of any food allergies or dietary requirements prior to dining with us.
- For reservations of more than 20 people, kindly email us at
chatterbox.orchard@meritushotels.com.
- If you encounter any issues with your dining reservation, please contact us at +65 6831 6291.
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.