จองที่ร้าน Shisen Hanten by Chen Kentaro

Thank you for choosing Shisen Hanten by Chen Kentaro as your preferred dining destination.

Please take note of the following:
- All reservations are only held for 15 minutes.
- Please inform us of any food allergies or dietary requirements prior to dining with us.
- Kindly note that we have a smart casual dress code.
- For reservations of more than 6 people, kindly email us at shisenhanten.orchard@meritushotels.com.
- If you encounter any issues with your dining reservation, please contact us at +65 6831 6262/6266.
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.