จองที่ร้าน Triple Three

Thank you for choosing Triple Three as your preferred dining destination.

Please take note of the following:
- Lunch is available from 12:00pm to 3:00pm only on Saturdays, Sundays and Public Holidays.
- Dinner is available from 6:30pm to 10:00pm daily.
- Kindly inform us of any food allergies or dietary requirements prior to dining with us.
- Prices are subject to 10% service charge and prevailing government taxes.
- Please note that we may be unable to accommodate your requests for specific seating.
- The management reserves the right to amend promotions and menu items without prior notice.
- In accordance with the government regulations, we are currently only able to accept bookings of up to 5 persons.
- If you encounter any issues with your dining reservation, please contact us at +65 6831 6288.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.