จองที่ร้าน Marché de Jyuban

( Cancellation Policy)
Please let us know 1 hour prior if you cancel your reservation.
Otherwise, we will charge 100% of the reservation menu as cancellation fee

การร้องขอ

If you have food allergies, please write in the box below.
If you’d like to order a message plate, please write the message here.
(This option is able to served for customers who ordered course and who orders the desserts for the same number of the group)

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.