จองที่ร้าน MARINE&FARM

・Reserevation of breakfast / lunchtime is limited to 6 people or more.
・Please kindly note that we cannot guarantee any particular table.
・Reservations that fail to show within 30 minutes will be released for walk-in guests.
・Anniversary plate will be accepted until the previous day. ※ Dinner only
・In order to offer the best ingredient of the day, please note that the menu is subject to change.
Please note that the business hour may change for the private party or other reason.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.