จองที่ร้าน Sunrise All Day Dining - Courtyard Taipei

Thank you for visiting Sunrise All Day Dining Courtyard Taipei!

RESERVATION
Your seats will be reserved for up to 10 minutes. Please arrive on time.
Please let us know if you will apply any discount or vouchers.

GROUP RESERVATION
For booking of more than 15 guests, please kindly contact the restaurant directly via +886-02-6615-6526.

SPECIAL REQUIREMENTS
Please inform us of any seats or dietary requirements (including vegetarian or food allergies). We will try our best to accommodate your request under company regulations.

We look forward to seeing you soon!
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.