จองที่ร้าน Maru-gin

※QR Code pay and e-money pay are not available.
▶ Available credit cards are VISA, MASTER, AMEX, JCB and UnionPay.
▶ We will cancel the reservation if you do not show after 15min of yor reservation.
▶ Please inform us of food allergies, etc.
▶ Please be aware that seats may not be available upon request.
▶Please contact the store for reservations of 11 or more guests.
▶ Please contact the store directly for cancellation on the day.
▶ Reservation changes may not be accepted depending on the situation.
[Cancellation Policy]
Cancellation fee will be charged as follows from the reservation time.
Within 24 hours: 100% Within 48 hours: 50%
7 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please fill in if you have allergic ingredients.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.