จองที่ร้าน Oryori Matsuyama

* There are only 6 seats at the counter.
* If you are unable to contact us after 15 minutes of your reservation, please be sure to contact us if you are late as it may be unavoidable.
* Liquor carry-in fee 4,000 yen / 1bottle
*Children can enter the store from elementary school age or older.

Opening hours
lunch  12:00 -
*Reservation for lunch section is available by phone
dinner 1 18:00 -
dinner 2 20:30 -
Regular holiday: Sunday, public holidays, Monday lunch

Contact Us
☎ 093-642-2278
*Since you may not be able to answer the phone during business hours, we would appreciate it if you could call us between 9 am and 5 pm.

การร้องขอ

Please tell us if you have allergies or poor ingredients.
Please check with your company(frieds).

If not, please fill in [None].
* Please be sure to inform us in advance that we may not be able to respond to requests on the day.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.