จองที่ร้าน Forest Beer Garden

*We offer 2 plans, "All you can eat and drink" and "A la carte".
*All seats are available for 2 hours.
*Last order is 20 min. before closure time. But if you start at 20:00(20:30) slot, your last order will be 21:00(21:30).
*All members of a group are requested to order the same plan.
*If you make a reservation online, your seats will not be covered by roof.
*You can come to the site without reservation. Please choose either "All you can eat" or "A la carte" plan. You will be seated as soon as a table is ready.
*Please refrain from bringing in beverage and food.
**If your group has more than 30 persons, or if you would like seats under the roof, please call.
*If you would like to change reservation time or cancel, please call.
*Depending on the weather, we might stop or suspend operation. If you would like to know the situation beforehand, please call.

การร้องขอ

If your group has persons who are in strollers or wheelchairs, please count them in.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.