จองที่ร้าน SANTA MONICA'S WIND - KOBE MERIKEN PARK ORIENTAL HOTEL

▶ For reservations of more than 10 people please contact the restaurant reservation.
Restaurant reservation direct T: 078-325-8110 (10: 00-21: 00)

▶ In order to cook in the same kitchen as other menu, allergen substances may be mixed in the cooking process.
▶ In case of cancellation, please let us know by 21:00 the day before the scheduled use date.
▶ If you do not contact us for more than 15 minutes from the appointed time, you can not secure your seat, so please understand.
▶ Please understand that business hours and prices may change during the event period.
▶ We are using seasonal ingredients, so we may change the contents.
▶ Hope for your seat will be requested to the last. Please understand that there is no commitment.
65 ปีและมากกว่า
12 ปีและต่ำกว่า
6 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

ご質問・不明点などがございましたら、ご入力ください。

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.