จองที่ร้าน Taipan

※ Jan. - Feb. Special Promotion: Taipan offers a complimentary special dessert to the guests who make reservations through TableCheck.

※ Reservation Notice
● Reservations can be made one hour in advance.
● Please leave a note with your reservation name as it may be cancelled in batches if your reservation is duplicated with the phone.
● Please call when the reserved seat is closed for the day (No discount for this).
● Please call for a reservation of a party for more than six people.

※ Inquiries: Taipan, 02.317.3237

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.