จองที่ร้าน Kioi NADAMAN

▶Please note that we may not be able to meet your specific seat requests. ▶If you can't contact us after 15 minutes of your reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you are late. ▶Please contact the store directly for reservations of 7 people or more. ▶If you have food allergies (including attendees), please describe in detail the number of people and whether you can use soup extracts, etc. We may not be able to respond immediately before.

การร้องขอ

If you have any food allergies, please contact the restaurant after confirming your online reservation.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.